Om Greenopolis

Introduktion til Greenopolis

Greenopolis er et læringsmateriale omkring bæredygtig byudvikling, klimatilpasning og naturbaserede løsninger. 

I takt med at flere og flere mennesker flytter til storbyer vokser behovet for at skabe bæredygtige byer, der både opfylder behov for beboelse, arbejdspladser og transport, og som er modstandsdygtige overfor de udfordringer, som dels klimaforandringer dels forurening medfører.

Ved at tænke natur ind i byudviklingen kan vi mindske støj- og luftforurening, forhindre oversvømmelser ved skybrud, og reducere varme-øer. Mere natur i byen kan samtidig skabe flere levesteder og fødekilder for dyr og planter, og derved øge biodiversiteten, som er i en kritisk tilstand.

Formål

Formålet med læringsmaterialet, Greenopolis, er at skabe opmærksomhed på fordelene ved naturbaserede løsninger.

Greenopolis præsenterer de forskellige naturbaserede løsninger, der kan anvendes til at mindske konsekvenserne af ovenstående udfordringer. 

Øvelser og aktiviteter giver inspiration til at udforske naturbaserede løsninger som koncept og hvordan de praktisk bliver brugt – eller ikke brugt – i børnenes egen by og i deres nærområde. 

Til undervisere

Greenopolis er en digital læringsplatform med øvelser og aktiviteter, der bringer naturen ind i klassen og eleverne ud i naturen.  

Det digitale læringsindhold er struktureret efter forskellige temaer, hvor eleverne først bliver introduceret til begreberne biodiversitet, økosystem og økosystem-tjenester, klimaforandringer og bæredygtig byudvikling. Med Greenopolis får eleverne en grundforståelse for, hvordan  naturbaserede løsninger skaber modstandsdygtige byer.

Den digitale læringsplatform er designet og udviklet med henblik på at gøre det enkelt, inspirerende og motiverende for eleverne at lære om naturbaserede løsninger. Der er 5 temaer, som hver omhandler en klimaudfordring og giver eksempler på naturbaserede løsninger.

  1. En mangfoldig by – handler om løsninger til at øge biodiversitet i byerne
  2. Lyden af by – handler om løsninger til at minimere støjforurening
  3. Byens sauna –  handler om løsninger til at forhindre varme-øer
  4. Byens vandland – handler om løsninger til at sikre byer mod oversvømmelser
  5. Renere luft i byen – handler om løsninger til at reducere luftforurening

Læs lærervejledninger til de forskellige kapitler her.

Ansvarsfraskrivelse

Data- og privatlivspolitik

Projektudviklere og projektpartnere fraskriver sig ansvaret for brug af eksterne links og referencer, som er præsenteret i læringsindholdet på den digitale platform samt i lærervejledningen. Eksterne links og referencer anses som forslag, og det er op til brugeren af materialet at undersøge og sikre at data- og privatlivspolitikker er i overensstemmelse med lovgivningen.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Læs her hvordan Greenopolis  behandler data på den digitale platform

Sikkerhed under øvelser

Det er yderst vigtigt, at den ansvarlige for læringsmaterialet orienterer sig og sikrer, at øvelser og aktiviteter udføres under hensyn til naturen og alle deltageres sikkerhed. 

Projektudviklere og projektpartnere fraskriver sig ansvaret for sikkerheden under øvelser og aktiviteter.

The EU Horizon 2020

Greenopolis er udviklet af Intugreen i samarbejde med undervisere, forskere, skoler og partnere i forskningsprojektet REGREEN.

REGREEN er et forskningsprojekt, der har til formål at fremme forskning, uddannelse og innovation inden for naturbaserede løsninger med henblik på at udvikle metoder, læringsmateriale og værktøjer til at udvikle bæredygtige byer i Europa og Kina. 

REGREEN er koordineret af Aarhus Universitet og løber fra 2019 til 2024. REGREEN har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftalen No 821016.