Workshops om bæredygtighed, teknologi og innovation
project name

Workshops om bæredygtighed, teknologi og innovation

OM PROJEKTET Workshops om bæredygtighed, teknologi og

description
  • Produkt/service:

    Udvikling og afholdelse af workshops

OM PROJEKTET

Workshops om bæredygtighed, teknologi og innovation afholdt i Træstubben på Vesterbro, København.

Disse workshops udfordrer de traditionelle læringsmetoder, -dynamikker og -processer. Med udgangspunkt i elevernes egen hverdag, vaner og forståelse af et bæredygtigt samfund kommer eleverne rundt om begreber som co-creation og innovation i relation til bæredygtighed og teknologi.

Forløbet er opbygget i to dele:

Del 1. ‘Kreative processer’
Her er eleverne i centrum. Gennem øvelser og aktiviteter stimuleres kreativiteten og elevernes evne til at tænke innovativt både individuelt og kollektivt gennem ‘co-creation’ (medskabelse/ samarbejde).

Del 2. ‘Bæredygtig teknologi’
Denne del af forløbet har en mere praktisk tilgang til undervisningen. Her skal eleverne have forskellige teknologier i hånden, og undersøge objekterne. Eleverne tilegner sig kendskab til de komplekse forhold, der er indlejret i objektet, samt får indblik i de processer elementerne har gennemgået for at blive til en teknologi.

De to workshops ligger i forlængelse af hinanden, men kan også afholdes separat.

Workshops er udviklet til folkeskolens udskoling (klassetrin 7. – 9. klasse)
Anvendes i fagene: Samfundsfag, Fysik/kemi, Design, Innovation/Entreprenørskab.

Derudover tager workshop-formatet højde for elevernes alsidige udvikling (herunder elevernes lyst til at lære, at elever lærer på forskellige måder samt at læring sker på et individuelt niveau, men foregår i en social proces.

 

  • Træstubben tegning presentation
  • studerende deler ideer Træstubben værksted
  • Træstubben workshop
  • tegning
  • Træstubben workshop
  • Træstubben workshop