bg image

Natur Exp – 1

 

NATUR

EXPERIMENTARIUM

– et oplevelsesorienteret og
alsidigt undervisningsforløb
for mellemtrin og udskoling.

Natur Exp – 2

Fremtidens klasselokale er i naturen

 

Fra udenadslære til udendørs læring. Med Natur Experimentarium bliver læring mere engagerende, alsidig og bevægende. Læring er drevet af nysgerrighed, og netop derfor har vi udviklet et aktivt læringsformat, hvor bevægelse og sanser er grundstenene i forløbet.

Natur Experimentarium er et oplevelsesorienteret undervisningsforløb, der udfordrer de traditionelle læringsprocesser med underholdende og lærerige øvelser. Natur Experimentarium består af tre moduler, der kan gennemføres enkeltvis eller som et sammenhængende forløb. Undervisningsforløbet er mest værdiskabende i sin fulde form, og det kan også tænkes som led i en temauge.

 

bg image

Natur exp – 3

 

HVORFOR MURE

SIG INDE,

NÅR MAN KAN

MORE SIG UDE?

Natur Exp – 4

Natur Experimentarium

Et læringsforløb, der understøtter aktiv læring og alsidig udvikling.

Forløbet er delt op i tre moduler, som både fungerer individuelt og som et samlet forløb.

Natur Exp – moduler

SANSE Laboratorium

Vi oplever verden og tilegner os ny viden gennem vores sanser, der konstant sender informationer til vores hjerne. Sanse laboratorium stimulerer elevernes sanser gennem forskellige aktiviteter, der skaber et fundament for begrebsudvikling.

NATUR Laboratorium

Natur laboratorium giver eleverne større indsigt i de sammenhænge, der findes i naturen. Med naturvidenskabelige arbejdsmetoder og eksperimenterende tankegange skal eleverne udføre undersøgelser i felten.

TECH Laboratorium

Med en praksisorienteret tilgang skal eleverne udfra faglig viden og deres egne undersøgelser skabe digital formidling. Tech Laboratorium understøtter aktiv læring ved at eleverne skal afprøve og teste deres nye formidlingsformat.

 

 

Natur exp – book

BOOK ET FORLØB

Målgruppe
Grundskolens mellem- og udskolingstrin

Fag
Dansk, Matematik, Natur/ Teknologi, Biologi, Innovation og Entreprenørskab, It og Medier

Varighed
2-3 timer

Årstid
Hele året

Sted:
Efter aftale

Max deltagere:
25 deltagere

Pris:
Fra 2500,- *

 

TILMELDING

Spørgsmål eller tilmelding til forløb
Stine Kondrup
stine@intugreen.dk
+45 31416151

 

*Den angivet pris er inkl. moms gælder for booking af 1 undervisningsmodul. Bookes hele forløbet på 3 moduler er prisen 5000,- inkl. Moms. Der vil blive pålagt et transportgebyr, hvis forløbet afholdes i jeres egne lokaler.