bg image

Digital læring – 1

 

INTERAKTIVE

LÆRINGSUNIVERSER

– vi udvikler digitale læringsplatforme,
som understøtter alsidig læring, er motiverende og engagerende.

Digital læring – 2

Fremtidens undervisning er ikke kun digital.

Vi udvikler E-learning til hovedet – og resten af kroppen.

 

Vi arbejder med aktiv læring. Der er en bevægelse op af stolen, i erkendelse af, at kroppen ikke er skabt til at sidde plantet i stolen flere timer i træk. Hvis børn skal udvikle sig optimalt – intellektuelt, kropsligt og socialt – må voksne give dem mulighed for at lære på den måde, der er den mest naturlige for børn: Med hele kroppen.

Tablets, smartphones og computere har stor tiltrækningskraft på børn, derfor bruger vi teknologien til at udvikle aktiviteter, der inviterer til leg, læring og bevægelse. Vi arbejder med gamification og inddrager elementer kendt fra den virtuelle spil-verden til aktivt at involvere eleverne i den virkelige verden.

Se tidligere projekter

Digital læring – 3

Aktive børn lærer bedre

Vi anerkender og tilgodeser børns naturlige behov for bevægelse. Undersøgelser peger på, at bevægelse styrker de kognitive processer, som forudsætter læring. Bevægelse styrker motorik, koncentrationsevne og skolepræstationer.

Gamification

Tablets, smartphones og computere har stor tiltrækningskraft på børn, derfor bruger vi teknologien til at udvikle aktiviteter, der inviterer til leg, læring og bevægelse. Vi arbejder med gamification og inddrager elementer kendt fra den virtuelle spil-verden til aktivt at involvere eleverne i den virkelige verden.

Naturlig læring

I naturen er der plads til alle. Der er rum til at sætte elevernes forskellige dynamikker og kompetencer i spil, og den aktive læringsproces giver eleverne større forståelse og respekt for hinandens evner.

 

 

bg image

Digital læring – 4

Digital læring – 5

Digital teknologi som løftestang

Teknologi i undervisningen kan bruges som løftestang til at skabe engagement, sætte viden i større perspektiv, anderkende elevers forskellige læringsstile.

 

Vi udvikler digitale læringsuniverser, der bygger på høj grad af interaktion og gamification. I samarbejde med faglige eksperter, pædagoger og lærere, udvikler vi løsninger, der inviterer eleverne ind i et nyt og anderledes læringsunivers, som tager højde for elevernes alsidige udvikling og foretrukne indlæringsmetoder. Vi tager højde for, at eleverne oplever progression i de taksonomiske niveauer, opnår fagligt udbytte samt gør det overskueligt for lærerne at evaluere ud fra de opstillede faglige viden- og færdighedsmål.

Læringsmaterialet udvikles til forskellige digitale platforme, hvilket skaber muligheder for at bruge det på tværs af fag, samt inkludere bevægelse og udendørs aktivitet i undervisningen. Utallige studier viser, at elevers indlæringsevnes øges med op til 90 %, hvis bevægelse og praksisorienterede læringsmetoder er en naturlig del af undervisningen.

Derudover inddrager vi læringsstile, der anerkender elevernes individuelle måder at lære på. Anderkendelsen af de forskellige læringsstile betyder, at hver elev har mulighed for at koncentrere sig om at behandle, absorbere og bevare nye og måske vanskelige oplysninger. Det skaber en dynamisk læringsproces.

Se tidligere projekter

Digital læring – 6

Læring er en dynamisk proces

– og det er vores tilgang også.

 

Kontakt os og lad os skabe i samarbejde.

 

Kontakt os